General properties

The specification of properties such as toughness or rigidity as well as quality control procedures and appropriate indications can be found in the following documents for particular product standards:

Depending on the applicable product standard, BSH properties such as possible dimensions, tolerance and surface quality can be found in the following subsections:

Logo innowacyjna gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

"Dotacje na innowacje"
Inwestujemy w waszą przyszłość.

Logo unia europejska