Shape stability / precision

Stabilność formy / precyzja

Glulam has an exceptionally high load-bearing capacity, despite its relatively low own mass. Due to this fact, as well as its high shape stability, glulam has many potential uses which allow architects, planners and clients to bring their visions to life.

Larger cross-sections than in the case of massive wood.

We deliver BSH in:

  • length up to 50 m;
  • height up to 225 cm;
  • width up to 30 cm.

Back to: Advantages

Logo innowacyjna gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

"Dotacje na innowacje"
Inwestujemy w waszą przyszłość.

Logo unia europejska