Shape stability

Stabilność wymiarowa

Drying, sorting by durability and other stages of the production process allow to minimize imprerfections. Such imprerfections are responsible for the majority of damages to buildings caused by cavities in wall and roof structures. A solid, 24 cm high wood block can have cavities between 10 and 20 mm as a result of normal drying with air with 10 to 30% humidity.

Back to: Advantages

Logo innowacyjna gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

"Dotacje na innowacje"
Inwestujemy w waszą przyszłość.

Logo unia europejska