Longevity / durability

Długowieczność / wytrzymałość

Due to the fact that BSH is dried to approx. 10% +/-2% humidity, this construction material is naturally protected from aggressive chemicals. Because of its high resistance BSH is used for building swimming pool halls, sports centres, car salons and productions halls. Furthermore, thanks to class 1 or 2 impregnation the wood can be protected from insects and fungi.

Back to: Advantages

Logo innowacyjna gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

"Dotacje na innowacje"
Inwestujemy w waszą przyszłość.

Logo unia europejska