High durability even for small dimensions

Wysoka wytrzymałość

BSH’s resistance to bending is up to 80% higher than that of typically used massive wood. Also the rigidity of BSH is approx. 40% higher.

High resistance to bending and high rigidity can be achieved even in the case of relatively thin BSH components. This allows to reduce both the structure’s dimensions as well as its cost.

Back to: Advantages

Logo innowacyjna gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

"Dotacje na innowacje"
Inwestujemy w waszą przyszłość.

Logo unia europejska