Your own water treatment plant

Własna stacja uzdatniania


Save money thanks to soft water!

Family of 4 / Average water hardness 18o dH (German scale)
Description Hard water Soft water Savings
Monthly expenses for cleaning and personal hygiene items 110 PLN 45 PLN 65 PLN
Monthly expenses for heating the house and water 250 PLN 200 PLN 50 PLN
MONTHLY TOTAL 360 PLN 245 PLN 115 PLN
ANNUAL TOTAL 4320 PLN 2940 PLN 1380 PLN
+ yearly expenses for fixing household appliances
(malfunctions caused by using hard water) 1470 PLN 0 PLN 1470 PLN
TOTAL 5790 PLN 2940 PLN 2850 PLN

+ Good health, leisure time and comfort - priceless!

Logo innowacyjna gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

"Dotacje na innowacje"
Inwestujemy w waszą przyszłość.

Logo unia europejska